Curso AAC: El tratamiento de los documentos audiovisuales en los archivos: identificación de materiales y criterios de intervención

La Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC), dentro de su Programa de Formación 2012, ofrece el curso El tractament dels documents audiovisuals en els arxius: Identificació de materials i criteris d’intervenció (El tratamiento de los documentos audiovisuales en los archivos: identificación de materiales y criterios de intervención) del 16 de abril al 4 de mayo en Barcelona y del 1 al 12 de octubre en Tarragona.

Profesor: Pau Saavedra Bendito – Técnico de Archivo del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge del Ayuntamiento de Girona.

Descripción del curso:

En les darreres dècades, l’evolució de la tecnologia ha permès que la creació audiovisual deixés d’estar restringida a l’àmbit estrictament professional i que s’estengués a totes les esferes de la societat. Aquest fet s’ha accentuat amb la irrupció de la tecnologia digital i tot plegat ha comportat la presència, cada cop més gran, de documents   audiovisuals en arxius no especialitzats. En conseqüència, els professionals dels arxius es veuen obligats a tractar amb una gran diversitat de materials i un entorn tecnològic molt canviant.

La finalitat del curs és aprendre les qüestions relacionades amb el tractament dels documents audiovisuals en els arxius, des de la identificació de les característiques tècniques dels materials a la conservació, descripció i selecció dels documents. Es posarà especial èmfasi en aquells materials amb més presència en arxius no especialitzats (pel·lícules de pas subestàndard, cintes de vídeo, cintes magnetofòniques, etc).

En las últimas décadas, la evolución de la tecnología ha permitido que la creación audiovisual dejase de estar restringida al ámbito estrictamente profesional y que se extendiera a todas las esferas de la sociedad. Este hecho se ha acentuado con la irrupción de la tecnología digital y todo unido ha supuesto la presencia, cada vez mayor, de documentos audiovisuales en archivos no especializados.  En consecuencia, los profesionales de archivos se ven obligados a tratar con una gran diversidad de materiales en un entorno tecnológico muy cambiante.

La finalidad del curso es aprender las cuestiones relacionadas con el tratamiento de los documentos audiovisuales en los archivos, desde la identificación de las caracterísaticas técnicas de los materiales a la conservación, descripción y selección de los documentos. Se pondrá especial énfasis en aquellos materiales con más presencia en archivos no especializados (películas de formato subestándar, cintas de vídeo, cintas magnetofónicas, etc).

Más información: Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya

A %d blogueros les gusta esto: